ფერთა სამყარო 1
ფერთა სამყარო 1

ფერთა სამყარო 1

ტყის ფერები

ტყის ნაცნობი სიმწვანე !

ფერების ეს სამყარო საშუალებას გვაძლევს გავისეირნოთ ტყეში და მოვიპოვოთ ღრმა სიმშვიდე,  ამავდროულად ნათელი აქცენტების მეშვეობით შევიგრძნოთ ტყის ინტენსიური და ჯადოსნური  თავისებურება. ოთახები ამ სამყაროში ერთფეროვნების გარეშე, ხდებიან - სიმშვიდის, სტაბილურობის და უსაფრთხოების განცდის მომცემი ადგილები. ვარდისფერი და წითელი ფერების კომბინაცია, სივრცეებს ეგზოტიკურ ნოტას მატებს - სირბონის რბილი და ინტენსიური ტონები კი, მიმზიდველობას. კეთილშობილური სპილენძის ფერი ასრულებს ამ საოცარ დიზაინს. მიუხედავათ ამ ინტენსიური კომბინაციისა, მაინც რჩება ზღაპრული მელანქოლიის განცდა - ხავსისფერი მწვანე ასუსტებს კონტრასტებს და ჰარმონიულად ერწყმის სხვა ფერთა ტონალობებს.