ფასადის თერმო-იზოლაცია
ფასადის თერმო-იზოლაცია

Capatect LONGLIFE

ხანგრძლივ მომავალზე გათვლილი სისტემა!

■ მძიმე დატვირთვების მიმართ მედეგი

■ უძლებს დარტყმებს და არ იჩენს ბზარებს

■ საუკეთესო ორთქლგამტარიანობის უნარი

■ სამუშაოდ უკვე მზა არმირების მასალა