დეკორატიული ბათქაშები და დეკორატიული მეთოდიკა

კაპაროლის კედლის მოპირკეთების მეთოდიკის და დეკორატიული ბათქაშების მეშვეობით,  მრავალი ბუნებრივი ზედაპირის იმიტაციის შექმნა არის შესაძლებელი. მაგალითად: ბეტონის, ბუნებრივი ქვის ფერის და ფაქტურის, ასევე სხვადასხვა სახეობის ხის ფაქტურის და მრავალი სხვა ბუნებრივი ზედაპირის.ბუნებრივი ზედაპირების სრულყოფილი იმიტაციის მიღება შესაძლებელია , როგორც ინტერიერში ასევე ექსტერიერში.


ბეტონის იმიტაცია


მიკროცემენტის იმიტაცია


ტრავერტინის იმიტაცია


ხის იმიტაცია


ხავერდის იმიტაცია


აბრეშუმის იმიტაცია


მარმარილოს იმიტაცია


ჟანგის იმიტაცია


ქვიშის იმიტაცია


ოქროს ეფექტი

Capadecor Metallocryl - GOLD

ოქრო უსაზღვროდ მრავალფეროვანია! ეფექტური შავი ოქრო ან მდიდრული წითელი ოქრო, გამოხატული ფითხის ეფექტებით თუ შეუმჩვნეველი გარდამავალი ფერთა ტონებით - ოქროს მეშვეობით მრავალი ეფექტური ზედაპირის შექმნა არის შესაძლებელი.

პროდუქტები


Capadecor Effekt

პიგმენტების ეფექტი განსაკუთრებული კედლებისთვის

Capadecor-ისპიგმენტებისეფექტი, ინტერიერისდიზაინისკუთხით, სრულიადახალპერსპექტივებსგვთავაზობს. კედლებისმოსაპირკეთებლად, კაშკაშამონოქრომული, მბზინვარელითონისათუმრავალფრადმოციმციმეკრიალა  პიგმენტები,- კაპაროლის ასორტიმენტისსენსაციურიპროდუქტია.