დასასხმელი იატაკები
დასასხმელი იატაკები

DISBON

დასასხმელი იატაკები

შემოწმება გავლილი მასალები - ზედაპირების მრავალფეროვანი არჩევანი!

2008 წელს, Caparol იყო პირველი კომპანია, რომელმაც თავის პროდუქციის ასორტიმენტში იატაკის დაბალემისიური დანაფარები შეიტანა მაშინ, ვიდრე ამ საკითხთან შესაბამისი AgBB მიერ ლეგალური ტესტირების კრიტერიუმი ძალაში შევიდოდა. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ Caparol-ი ამ სფეროში ნოვატორია. გარდა იმისა, რომ, DISBON-ის პროდუქცია უვნებელი თვისებებით გამოირჩევა,- ამავდროულად შთამბეჭდავია მიმზიდველი, განსაკუთრებული დიზაინის კუთხითაც.

ნაკლები ემისიის მქონე იატაკები - ნებისმიერი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად! 

კაპაროლი ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევდა პროდუქციის უსაფრთხოებას - ჯანმრთელობისა და გარემოსთვისთვის. სწორედ ასეთი ხარისხის იატაკის დანაფარებს წარმოგიდგენთ DISBON-ი! ნაკლები ემისიის მქონე და დაბინძურების მიმართ მედეგი, შემოწმებული და მართული, ტექნიკური კონტროლის საბჭოს მიერ - AgBB მკაცრი კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

DISBON - იატაკის დანაფარების მაღალხარისხიანი ასორტიმენტი, შემდგომ სივრცეებში გამოიყენება:

  • ინდუსტრიული შენობები და წარმოება
  • კვების მრეწველობის შენობები
  • სასაწყობო და ლოგისტიკური ცენტრები
  • საცხოვრებელი სახლები
  • ავტო ფარეხები
  • იქ სადაც ნიადაგს იცავთ