ბეჟი
ბეჟი

ბეჟი

ყველაფერი, გარდა მოსაწყენისა!

რას ნიშნავს სინამდვილეში - „ბეჟი“ ? ეს ყოველდღიური, თბილი ფერი საფრანგეთიდან მოდის -  თავდაპირველად ტერმინი: „ბეჟი“აღწერდა შეუღებავ ბუნებრივ ცხვრის მატყლს. დაახლოებით 1900 წელს კი, იგი გახდა ღია ფერის ნიუანსების სინონიმი.  დიდხანს ითვლებოდა, რომ  „ბეჟი“ ფერია -  ხასიათის გარეშე! დღესდღეისობით კი, მის სასიამოვნო თვისებებზე დიდი მოთხოვნილებაა: ადაპტირებადი, მყუდრო, ნაზი და საოცრად მშვიდი ...

როდესაც ბეჟის და სხვა ფერების კომბინაცია, დეკორატიულ ზედაპირებთან თანხვედრაშია...

ეს ყავისფერია თუ ბეჟი? კრემისფერი თუ სპილოს ძვლის ფერი? როგორ უნდა ავირჩიოთ სწორი ფერი? ბეჟი ფერის ტონალობები უამრავია... ჩვენ შევკრიბეთ რამოდენიმე მათგანი: