პროდუქტები

Dupa-Putzfestiger

გამხსნელზე დაფუძნებული, გამჭვირვალე საგრუნტი მასალა. არომატის გარეშე. შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.


დანიშნულება

მაღალი ხარისხის, უფერო, სპეციალური საშუალება კრიტიკული მინერალური ზედაპირების დასამუშავებლად ფასადებზე. გამოიყენება როგორც დამცავი გრუნტი საბოლოო ფენის დადებამდე ფოროვანი, ძველი ბათქაშებისა და ბეტონის ზედაპირების გასამყარებლად. დაიტანება ცემენტზე. ასევე ზედაპირებზე, რომლებიდანაც მექანიკური მეთოდით მოხსნილ იქნა ძველი საღებავის დანაფარი.ასევე გამოიყენება პოლისტიროლის (პენოპლასტის) შემცველ ბათქაშებზე და პოლისტიროლის (პენოპლასტის) ფილებით გაკეთებულ ფასადის თბოსაიზოლაციო სისტემებზე.

თვისებები

  • არომატის გარეშე
  • ამყარებს ცარცვად და ქვიშიან ზედაპირებს
  • გამოიყენება პოლისტიროლის შემცველ ბათქაშებზე და პოლისტიროლის ფილებით გაკეთებულ ფასადის თბოსაიზოლაციო სისტემებზე

შემკვრელი

სინთეტიკური ფისი, გახსნილი ორგანულ გამხსენელებში.

შეფუთვა

2,5 ლ, 10 ლ.

შენახვის პირობები

გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას

ტექნიკური პარამეტრი

  • სიმკვრივე: დაახლოებით 0.9 გ/სმ3