პროდუქტები

StuccoDecor DI LUCE

დისპერსიული ფითხის მასა სარკისებრად მბზინავი ზედაპირების შესაქმნელად.


თვისებები

  • წყალხსნადი
  • ნახევრად გამჭვირვალე
  • სარკისებრი მბზინვარება დამატებითი ფენის გარეშე
  • რაციონალური და საიმედო დამუშავების ტექნიკა
  • შეფერადება მანქანურად ColorExpress-სისტემით
  • დიფუზიისა და სორბციის უნარით

შეფუთვა

2,5 ლ, 5 ლ.

ფერი

მოთეთრო-გამჭვირვალე

შეფერადება:
მანქანული შეფერადება შესაძლებელია ColorExpress-სისტემის 3D- და CaparolColor პალიტრების1300 ფერში. გვერდიგვერდ მდებარე ზედაპირების დაფარვისას შეფერადებული პროდუქტი ერთმანეთში გადაურიეთ, რათა თავიდან აიცილოთ განსხვავება ტონში. ერთი ტონალობის 40 ლ. -ზე მეტი რაოდენობის პროდუქტის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეფერადება შესაძლებელია ქარხნული წესით. ორგანული პიგმენტებით შეფერადებული ტონალობებით (მაგ. ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი) დაფარვამ, მზით გადანათებულ სივრცეებში შეიძლება გამოიწვიოს განსხვავება ტონალობებში. ამ განსხვავების საგრძნობი შემცირება შესაძლებელია დისპერსიული ცვილის StuccoDecor-ის გამოყენებით, თუმცა არა 100%-იანი აღმოფხვრა შეუძლებელია.

სიპრიალის ხარისხი

დამუშავების ტექნიკის შესაბამისად აბრეშუმისებრი-მბზინვარე ან მბზინვარე.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, ყინვისგან დაცულ ადგილას.

ტექნიკური პარამეტრები

  • სიმკვრივე: დაახლოებით 1.0 გ/სმ3
  • დიფუზიის ექვივალენტი ჰაერის ფენის სისქე Sd H2O: Sd -მაჩვენებელი: დაახლ. 0,06 მ.