ფასადის თერმო-იზოლაცია
ფასადის თერმო-იზოლაცია

ფასადის თერმოიზოლაცია

თბილი. ლამაზი. ძლიერი.

ფასადის ოპტიმალური თერმოიზოლაცია, არა მხოლოდ ამცირებს გათბობის ხარჯებს და ახანგრძლივებს შენობის მდგრადობას, იგი აგრეთვე ზრუნავს მაცხოვრებლის კომფორტზე და აძლიერებს უსაფრთხოების შეგრძნებას სამსახურსა თუ სახლში, ქმნის მათვის ნაცნობ გარემოს და აძლევს მათ დაცულობის შეგრძნებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ: ფასადის დათბუნების სისტემები არა მხოლოდ უნდა იცავდეს და უნარჩუნებდეს შენობას თავის ღირებულებას , არამედ უნდა პასუხობდეს მაღალი ხარისხის დიზაინის სტანდარტებსაც!

 

კაპაროლის 3 თერმოსაიზოლაციო სისტემა:

 

Capatect CARBON

Capatect CARBON

Capatect LONGLIFE

Capatect LONGLIFE

Capatect CLASSIC

Capatect CLASSIC

დეკორატიული გაფორმება

ამ უმაღლესი ხარისხის სისტემების გამორჩეული თვისება გახლავთ ის რომ მათთან მუშაობა ადვილია და ეს ამარტივებს პროდუქტის არჩევანს და ზრდის სისტემის უსაფრთხოებას მონტაჟის ადგილას. კაპაროლი აგრეთვე გთავაზობთ ბევრ მასალას ფასადის  შემდგომი გაფორებისთვის: მაღალ ხარისხიანი დეკორატიული ბათქაშები, მასალები აგურის და ბუნებრივი ქვის იერსახით და აგრეთვე იდეალირად შერჩეული ფასადის პროფილები. უნიკალური ფასადის დიზაინის შესაქმნელად!

დეკორატიული ზედაპირები

პროდუქტები

პროდუქტები

საინფორმაციო ბროშურა

საინფორმაციო ბროშურა