ფასადის თერმო-იზოლაცია
ფასადის თერმო-იზოლაცია

Capatect CARBON

საუკეთესო - საუკეთესოთა შორის!

■ დაპატენტებული კარბონის ტექნოლოგია

■ ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა

■ ფერთა ყველაზე ფართო არჩევანი

■ დარტყმისადმი შეუდარებელი მედეგობა