საყრდენი პროფილები და მონტაჟი

Sockelschienen "Plus" 6700

Sockelschienen "Plus" 6700

Thermoschiene 6680/55-160

Thermoschiene 6680/55-160

Thermoprofil 6680/30

Thermoprofil 6680/30

კუთხეების დამცავი პროფილები

Gewebe Eckschutz 656,657

Gewebe Eckschutz 656,657

Rolleck 042/00

Rolleck 042/00

Tropfkantenprofil 668/00

Tropfkantenprofil 668/00

ღიობების პროფილები

Fensterbank Keilplatte 063/50

Fensterbank Keilplatte 063/50

Anputzleiste Supreme 662

Anputzleiste Supreme 662

Anputzprofil 694/10

Anputzprofil 694/10

სადეფორმაციო პროფილები

Dehnfugenprofile "Plus" 6660, 6670

Dehnfugenprofile "Plus" 6660, 6670

Dehnfugenprofile-Abdeckung 6660

Dehnfugenprofile-Abdeckung 6660

სამაგრი ელემენტები

Universaldübel 053

Universaldübel 053

ჭრილების ჰერმეტირება

Fugendichtband Typ 2D 054

Fugendichtband Typ 2D 054

Fugendichtband Dehnfuge 059

Fugendichtband Dehnfuge 059