დერეფნები
დერეფნები

დერეფნები

მომავალში დიზაინერული ჩანართების გარეშე სივრცეები აღარ იარსებებს!

დახვეწილი ლობი, დახვეწილი სასტუმრო ოთახები - მაგრამ რა შეიძლება ითქვას მათ შორის არსებულ სივრცეებზე? დერეფნები, კიბეები, გარდამავალი ზონები ან მიწისქვეშა ავტოფარეხები, რომლებიც სუფთა ფუნქციონალურ დატვირთვას ატარებენ. ცარიელი, ერთფეროვანი და ხიბლს მოკლებული სივრცეები. მაგრამ ისინი არსებითად განსაზღვრავენ სასტუმროს ხასიათს. ყველა სტუმარმა უნდა გაიაროს ამ სატრანზიტო ზონებში და ამრიგად აღიქვამენ არის თუ არა სასტუმროს კონცეფცია სრულად გააზრებული. შესაბამისად ეს სივრცეები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩნენ უყურადღებოდ! სასტუმროს სამიზნე ჯგუფებზე ორიენტირებული დიზაინის კონცეფცია, აქაც უნდა იგრძნობოდეს და სასტუმროს საერთო სურათის ნაწილი იყოს. რა თქმა უნდა ეს მოიცავს აგრეთვე ორიენტაციას - რაც უფრო დიდია სასტუმრო, მით უფრო მნიშვნელოვანია ელემენტები, რომლებიც სტუმარს ამცნობენ, რომ ისინი სწორ გზაზე მიდიან. რაც შეეხება ხანდაზმულ სტუმრებს, როგორც საზოგადოების დემოგრაფიულ განვითარების ნაწილს, რა თქმა უნდა გამარტივებული ვიზუალური ხელმისაწვდომობა უნდა შევთავაზოთ. მაგალითად: ძლიერი კონტრასტების მიზან მიმართული გამოყენება.

განახლების საჭიროების შემცირება

კარგი შთაბეჭდილება მნიშვნელოვანია!

მისი შექმნა სტუმრისთვის კი რთული, როდესაც არსებობს სივრცეები რომელიც მოუვლელი და უგულვებელყოფილია. ამის თავიდან აცილება მარტივად არის შესაძლებელი, როდესაც ისეთ სამუშაო მასალებს გამოიყენებთ, რომლებსაც გამოყენების ნიშნები არ ეტყობა. ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით Caparol-ი გთავაზობთ დასამუშავებლად და მოსავლელად მარტივ პროდუქტებს, რომლებიც განახლების საჭიროებას საგრძნობლად ამცირებს. გარდა ამისა, Caparol- ის პროდუქტები შესაძლებელს ხდის: არახელსაყრელი განათების პირობებში არსებულ ზედაპირებთან მუშაობას (გვერდითი მინათება), განათების პირობების გაუმჯობესებას და „განახლებული ზედაპირის“ იერსახის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებას.

CapaSilan

საუკეთესო გადაწყვეტა უკიდურესად არახელსაყრელი განათების პირობებში. 

 • მოხეხვისადმი მედეგი
 • მინერალურ-მქრქალი ზედაპირი
 • ამცირებს ემისიას
 • არ შეიცავს გამხსნელებს
 • მარტივად დასატანი
 • განახლების უნარით

 

 

Disbopur 458 PU-AquaSiegel

დამატებით ძლიერი დაცვა დატვირთული კედლებისთვის.

 • მქრქალი, გამჭირვალე
 • მკვრივი პოლიურეთანი
 • აძლიერების ნაკაწრების მიმართ მედეგობას
 • ტესტირებული მავნე ნივთიერებების შემცველობაზე
 • ზრდის განახლებებს შორის ინტერვალებს

Disbocret 530 OS Reflect

დამცავი დანაფარები მაღალი სინათლის არეკვლის უნარით!

  • ნაკლებად განათებულ ოთახებს უფრო ნათელს ხდის
  • აბრეშუმისებრი მქრქალი ზედაპირი
  • შეიცავს ფოტოკატალიტურად მოქმედ პიგმენტებს
  • წმენდადი და ტუტე მედეგი