მდგრადობა როგორც პასუხისმგებლობა

ადამიანების, ბუნებისა და გარემოს მოთხოვნების უზრუნველყოფა

ხარისხის ლიდერების რანგში, ჩვენ ვგრძნობთ პასუხისმგებლობას: ჩვენი მოვალეობაა მოვნახოთ ბალანსი ეკონომიკის, ეკოლოგიისა და სიცოცხლის ხარისხს შორის. ეს რა თქმა უნდა მოიცავს გარემოს დაცვას, რესურსების ეფექტურ გამოყენებასა და ადამიანებისთვის კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნას. ჩვენ გვსურს შევიტანოთ წვლილი ჩვენი მოსაზრებებითა და მოქმედებებით, ჩვენი პროდუქციის და გადაწყვეტილებების მეშვეობით.

მდგრადობის მიმართ ასეთი მიდგომა ყოველთვის იყო ჩვენი კორპორატიული ფილოსოფიის ნაწილი. ჩვენს ტრადიციულ ოჯახურ კომპანიას ეს დამოკიდებულება ხუთი თაობის მანძილზე თან მოჰყვება. ამის დამადასტურებელია: დაბალი ემისიის მქონე და გამხსნელის გარეშე საღებავების ფართო ასორტიმენტი, წყალში ხსნადი ლაქები და დაბალი ემისიის მქონე იატაკის დანაფარები. ჩვენ ასევე, მსოფლიოს მასშტაბით, თანმიმდევრულად ვადგენთ ახალ სტანდარტებს ჩვენს მრავალრიცხოვან, მდგრად პროდუქტებსა და სისტემურ გადაწყვეტილებებთან ერთად.

ტიპური პროდუქცია და სისტემები

1985 წელს ჩვენ წარმოვადგინეთ პროდუქტი "Indeko plus", მსოფლიოში პირველი -  ინტერიერის საღებავები გამხსნელის გარეშე და  მინიმუმამდე დაყვანილი მავნებლობით. დღეს,  Caparol-ის ინტერიერის ყველა საღებავი ატარებს E.L.F. ხარისხის ბეჭედს. ჩვენ ასევე 1957 წლიდან ვაწარმოებთ მაღალეფექტურ თერმოსაიზოლაციო სისტემებს. მთელს მსოფლიოში CO2 ემისიის ერთი მესამედი - შენობა-ნაგებობებიდან ვრცელდება - აქ ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ დიდი წვლილი კლიმატის დაცვის კუთხით ჩვენი სმარტ-სისტემებისა და პროდუქციის მეშვეობით. ამ სექტორში, ექსტერიერის საიზოლაციო "Dalmatiner" ფილა მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროდუქტია.

პროდუქტების შემადგენლობასა და წარმოების მეთოდებთან ერთად ჩვენ ასევე აქცენტს ვაკეთებთ სოციალურ-კულტურულ კონტექსტზეც; ვაკომპლექტებთ პროდუქციის  ასორტიმენტს და ვთავაზობთ იდეებს სპეციფიკური ფერების შესარჩევად; მაგალითად,- საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ან,- ჯანდაცვის სფეროსთვის. გარდა ამისა, საუკეთესო ხარისხი უზრუნველყოფს მდგრადობას, ვინაიდან მაღალი ხარისხის სტანდარტებს კარგ და ხანგრძლივ შედეგებამდე მივყავართ. ეს აფართოვებს მუდმივი განახლების ციკლს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ დაზოგონ მასალა, ენერგია და ფული.