პროდუქტები

Fungizid

ფუნგიციდის და ალგიციდის სპეციალური კონცენტრატი დანამატის სახით.


დანიშნულება

სპეციალური დანამატი კაპაროლის ყველა ფასადის საღებავისთვის, რომელიც დაფუძნებულია დისპერსიაზე, სილიკატზე და სილიკონის ფისზე. იცავს ზედაპირზე სოკოვანი დაბინძურების და წყალმცენარეების წარმოქმნისგან. Fungizid-ი ასევე შესაძლებელია დაემატოს/გაერიოს CapaGrund Universal-ს. დანამატი უზრუნველყოფს საიმედო დამცავ ეფექტს, წყალმცენარეებისა და ობის ზრდის წინააღმდეგ.

შეფუთვა

  • 250 მლ

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას

ტექნიკური პარამეტრები

  • სიმკვრივე: დაახლ. 1,0 გ/სმ3