პროდუქტები

PremiumColor

უმაღლესი ხარისხის ფარვადობის, განსაკუთრებულად გაჯერებული ფერების მქონე და ცვეთა მედეგი ინტერიერის საღებავი.


დანიშნულება

PremiumColor-ი დაიტანება ინტერიერის კედლებსა და ჭერზე, რომლებიც ძლიერ მექანიკურ დატვირთვებს ექვემდებარება. PremiumColor-ის მეშვეობით იქმნება მდიდრული მქრქალი ზედაპირი, განსაკუთრებული ფერის ბრწყინვალებით. ასევე გამოიყენება, როგორც დამცავი / დამასრულებელი ფენა და ამცირებს „დახაზვის ეფექტს“ , ინტენსიურ ფერებში შეღებილ ზედაპირებზე.

თვისებები

 • წყალში ხსნადი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, სუსტი არომატის მქონე
 • გაუმჯობესების შესანიშნავი უნარით
 • ამცირებს ემისიას (გაფრქვევას) ,არ შეიცავს გამხსნელებს
 • ამცირებს "დახაზვის ეფექტს"
 • უაღრესად მყარი ზედაპირი
 • ინტენსიური/გაჯერებული ფერები
 • მარტივად წასასმელი
 • გამოირჩევა წყლის სადეზინფექციო და საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების მიმართ გამძლეობით

საღებავის ბაზა

პოლიმერული დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით

ფერი

PremiumColor-ი არის საბაზისო მასალა და ამიტომ მისი შეფერადება სასურველ ფერში მხოლოდ ColorExpress-ის სისტემის აპარატით არის შესაძლებელი. ერთი ტონალობის 100 ლიტრის და მეტი რაოდენობის პროდუქტის შეძენისას, შესაძლებელია დაკვეთით - ქარხნული წესით შეფერადება. აპარატით შეფერადებისას, ფერზე დაყენებული პროდუქტი დატანამდე უნდა შეედაროს სასურველ ფერს, რათა გამორიცხულ იქნას ფერთა სხვაობა. ერთი ზედაპირის ღებვისას გამოიყენეთ იდენტური წარმოების სერიის მქონე პროდუქტი.

სუსტი ფარვადობის მქონე ფერთა ტონების (მაგ: წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი) გამოყენებისას, რეკომენდირებულია ზედაპერი ჯერ დაიგრუნტოს საღებავით - Indeko-plus, შესაბამისი საგრუნტი სისტემის ფერით. შესაბამისი საგრუნტი სისტემის ფერის მიღება შესაძლებელია: ColorExpress tinting-ის ტექნოლოგიის საშუალებით. შუალედური და დამასრულებელი ფენა - დაიტანეთ შესაბამის ფერში კოლირებული PremiumColor-ი.

სიპრიალის ხარისხი

ღრმად მქრქალი (DIN EN 13 300-ის შესაბამისად).

ტექნიკური პარამეტრები

მახასიათებლები დამოწმებულია საერთაშორისო სტანდარტის DIN EN 13 300_ის საფუძველზე: კოლირების შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს უმნიშვნელო აცდენა ტექნიკურ პარამეტრებთან.

 • სველი მოხეხვის კლასი: 1, მორეცხვისადმი მედეგი DIN 53778-ის მიხედვით
 • მაქსიმალური ნაწილაკების ზომა: fein (< 100 μm)
 • სიმჭიდროვე: დაახლოებით: 1,1 გ/სმ3