პროდუქტები

Capamur Finish

სილოქსანით გაძლიერებული, ატმოსფერული მოვლენებისადმი და დაბინძურებისადმი მედეგი ფასადის საღებავი.


დანიშნულება

წყალამრიდი, დაბინძურებისადმი მედეგი ფასადის საღებავი. უზრუნველყოფს ფასადის ხანგრძლივ დაცვას სოკოსა და ხავსისგან. მაღალი ორთქლგამტარიანობის და ნახშირმჟავა გაზის დიფუზიის შემთხვევაში, საღებავში შემავალი სილოქსანის დანამატი უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ჰიდროიზოლაციას. უხეში ბათქაშის ზედაპირებზე Capamur Finish-ის მეშვეობით (განზავების ხარისხის მიხედვით) შეგიძლიათ ხაზი გაუსვათ ან სრულად დაფაროთ ზედაპირის ფაქტურა.

თვისებები

 • ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი
 • წყალში ხსნადი
 • ეკოლოგიურად უსაფრთხო
 • იცავს ფასადს წყალმცენარეებისა და სოკოვანი ნადებისაგან
 • ადვილად დაიტანება
 • მაღალი ცვეთამედეგობა
 • წყალამრიდი (საშუალო წყალგაუმტარობა DIN EN 1062-ის მიხედვით)
 • მაღალი ორთქლგამტარიანობა (ორთქლდიფუზიური DIN EN 1062-ის მიხედვით)

მასალის შემკვრელი

ხელოვნური ფისის დისპერსია, სილოქსანით გაძლიერებული

შეფუთვა

 • ბაზა 1: 10 ლ.
 • ბაზა 3: 9,4 ლ.

ფერი

 • ბაზა 1: თეთრი;

Capamur Finish-ის შეფერადება შესაძლებელია მანქანური მეთოდით, ColorExpress-ის სისტემაში მოცემულ ყველა ფერზე. ბაზა 1-ის შეფერადება ასევე შესაძლებელია პასტელური ფერთა ტონებში, დისპერსიულ საფუძველზე არსებული საღებავებით ან ხელის კოლორანტებით: AVA- AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. ხელით შეფერადებისას, ფერთა ტონებში სხვაობის აცდენის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია აურიოთ საღებავის მთლიანი რაოდენობა. ბაზა 1 გამოიყენება ასევე როგორც თეთრი ფერის საღებავი. გამოყენებამდე რეკომენდირებულია საღებავის სასინჯი დატანა, რათა გამოირიცხოს აცდენა სასურველ ტონთან. ერთი ზედაპირის შეღებვისას გამოიყენეთ იდენტური წარმოების სერიის მქონე პროდუქტი. ინტენსიურ და სუფთა ტონებს, მაგალითად: ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი და ა.შ., გააჩნია ნაკლები დაფარვისუნარიანობა. ასეთი ფერებისთვის რეკომენდებულია შუალედური ფენის დატანა, შესაბამის პასტელურ ტონში, თეთრი საღებავის საფუძველზე. შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი ფენის დატანა.

ერთგვაროვანი ფერის მქონე დანაფარების მისაღებად, ზედაპირს უნდა ჰქონდეს თანაბრად შეწოვის უნარი.

სიპრიალის ხარისხი

მქრქალი

ტექნიკური პარამეტრები

 • მარცვლის მაქსიმალური ზომა: <100 mм; S1
 • სიმკვრივე: 1,46
 • მშრალი ფენის სისქე: 100-200 μм, E3
 • დიფუზიის კოეფიციენტი,ჰაერის ზომა S D: 1,04 მ
 • ფენის სისქის ექვივალენტი sd H 2 O: საშუალო, V2
 • წყლის შეღწევადობა (w-ფაქტორი): 0,02 კგ/(მ²h1/2), დაბალი, W3