პროდუქტები

AquaSperrgrund

ლაქების საწინააღმდეგო და ადჰეეზიის ხელშემწყობი თვისებების მქონე წყალდისპერსიული საგრუნტავი. ინტერიერში გამოსაყენებლად.


დანიშნულება

ნიკოტინის, ჭვარტლისა და წყლის ლაქების წინააღმდეგ კარგი ბარიერული თვისებების მქონე საგრუნტავი - გაუფერულებისკენ მიდრეკილი და ანილინის შემცველი ნივთიერებების მქონე ზედაპირების დასაფარად. ასევე შესაფერისია, როგორც ლაქების წარმოშობისგან დამცავი საფარი - კედლის შპალერით გაფორმებამდე. გარდა ამისა აქვს დამლუქავი თვისებები - დისპერსიული საღებავით შეღებილი ხის ან ხის შემცველ ზედაპირებზე.

თვისებები

  • წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო
  • მაღალი საიზოლაციო მოქმედება
  • დიფუზიური
  • sd-მნიშვნელობა < 0,1 მ
  • ადჰეზიის მაღალი მაჩვენებელი
  • სუსტი არომატის მქონე
  • დაბალი დაძაბულობით
  • ტუტე - მედეგი

მასალის შემკვრელი

კათიონური პოლიმერული ფისი ხსნარში

შეფუთვა

5 ლ, 12.5 ლ.

ფერი

თეთრი

სხვა მასალებთან შეუთავსებლობის გამო პროდუქტის შეფერადება შეუძლებელია.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.

ტექნიკური პარამეტრები

  • სიმკვრივე: დაახლ. 1.4 გ/სმ3.