პროდუქტები

CapaSilan

სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული საღებავი შიდა სამუშაოებისათვის. საუკეთესო გადაწყვეტილება გვერდითი მინათების მქონე კედლების და ჭერის შესაღებად.


დანიშნულება

CapaSilan-ი წარმოადგენს ინტერიერის საღებავების სრულიად ახალ თაობას, რომელიც საშუალებას იძლევა სრულად და თანაბრად დაიფაროს ზედაპირი არასაკმარისი განათების პირობებშიც კი, ისე, რომ გადაბმის ადგილები საერთოდ არ იყოს შესამჩნევი.

თვისებები

 • ამცირებს ემისიას (გაფრქვევას) ,არ შეიცავს გამხსნელებს
 • არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ ნივთიერებებს
 • ცალკეული მონაკვეთების გადაბმის კვალის არარსებობა
 • მაღალი ორთქლდიფუზიურობა (გამტარიანობა)
 • sd-მნიშვნელი 0,1მ
 • ოპტიმალური გაშლა
 • მარტივად წასასმელი
 • წყალდისპერსიული

მასალის შემკვრელი

სილიკონის ფისის ემულსიისა და სპეციალური ხელოვნური ფისის დისპერიის კომბინაცია

შეფუთვა

 • სტანდარტული: 5 ლ ,. 12,5 ლ.~
 • ColorExpress: 12,5 ლ

ფერი

თეთრი

შეფერადება შესაძლებელია ხელით Amphibolin, Vollton და CaparolColor Voll-ton und Abtönfarben- ის კოლერებით. ასეთ შემთხვევებში, ფერთა სხვაობის თავიდან ასაცილებლად, მასალის საჭირო რაოდენობა სრულად უნდა იქნას შერეული ერთმანეთში .ერთი ტონალობის 100 ლიტრის და მეტი პროდუქტის შეძენისას შესაძლებელია დაკვეთით ქარხნული წესით შერევა.

CapaSilan-ის შეფერადება შესაძლებელია აგრეთვე ColorExpress-ის სისტემის აპარატით არსებული ფერების შესაბამისად, ფერებზე, რომელთა სიღიავის ინდექსი არ აჭარბებს 70-ს. აპარატით შეფერადებისას, ფერზე დაყენებული პროდუქტი დატანამდე უნდა შეედაროს სასურველ ფერს, რათა გამორიცხულ იქნას ფერთა სხვაობა. ერთი ზედაპირის ღებვისას გამოიყენეთ იდენტური წარმოების სერიის მქონე პროდუქტი.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.

სიპრიალის ხარისხი

ღრმად მქრქალი (DIN EN 13 300-ის შესაბამისად)

ტექნიკური პარამეტრები

მახასიათებლები დამოწმებულია საერთაშორისო სტანდარტის DIN EN 13 300_ის საფუძველზე:

 • სველი მოხეხვის  კლასი 1, მორეცხვისადმი მედეგი DIN 53778-ის მიხედვით
 • კონტრასტი: დაფარვის  კლასი 1 , მაჩვენებელი: 7 კვ / მ და 140 მლ / მ 2
 • მაქსიმალური ნაწილაკების ზომა: 100 მიკრონი
 • სიმჭიდროვე: დაახლოებით 1.45 გ / სმ 3