პროდუქტები
Capatect ArmaReno 600

Capatect ArmaReno 600

მინერალური მშრალი ნარევი თერმოსაიზოლაციო ფილების მისაწებებლად, არმირებული ფენების შესაქმნელად და სარემონტო სამუშაოებისათვის
Capatect ArmaReno 700

Capatect ArmaReno 700

მინერალური მშრალი ნარევი თერმოსაიზოლაციო ფილების მისაწებებლად, არმირებული ფენების შესაქმნელად და სარემონტო სამუშაოებისათვის.
Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M

Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M

მშრალი ნარევი საიზოლაციო ფილების მისაწებებლად და არმირებისათვის
Capatect Klebe & Armierungsmasse 184M

Capatect Klebe & Armierungsmasse 184M

მინერალური მშრალი ქარხნული ნარევი საიზოლაციო ფილების მისაწებებლად და არმირებისათვის.
Capatect Leichtgrundputz 170

Capatect Leichtgrundputz 170

მსუბუქი ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე
Capatect Mineral Leichtputze R&K

Capatect Mineral Leichtputze R&K

ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე
Capalith Fassaden-Feinspachtel

Capalith Fassaden-Feinspachtel

მზა საგოზავი მასა სინთეტური მასალების საფუძველზე