პროდუქტები
Capatect-ZF-Spachtel 699

მსუბუქი ფითხი ზედაპირებზე  არმირებული ფენების შესაქმნელად

გარე სამუშაოებისთვის

Sylitol® Minera

კვარცის საგრუნტი მასალა და საბოლოო საფარი სილიკატურ
ბაზაზე

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

Fassaden-Feinspachtel

მზა საგოზავი მასა  სინთეტური მასალების საფუძველზე

გარე სამუშაოებისთვის

Capatect-Fassadenputze R und K

სილოქსანით გაძლიერებული დისპერსიული სრუქტურულული ბათქაში

გარე სამუშაოებისთვის

Capatect ArmaReno 600

მინერალური მშრალი ნარევი თერმოსაიზოლაციო ფილების მისაწებებლად, არმირებული ფენების შესაქმნელად და სარემონტო სამუშაოებისათვის

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

Capatect ArmaReno 700

მინერალური მშრალი ნარევი თერმოსაიზოლაციო ფილების მისაწებებლად, არმირებული ფენების შესაქმნელად და სარემონტო სამუშაოებისათვის.

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

Capatect Leichtgrundputz 170

მსუბუქი ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M

მშრალი ნარევი საიზოლაციო ფილების მისაწებებლად  და არმირებისათვის

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

Capatect-Mineral-Leichtputze R&K

ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე
გარე და შიდა სამუშაოებისათვის

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

მზა საგოზავი  მასა  სინთეტური მასალების საფუძველზე

გარე სამუშაოებისთვის