Capatect-Diagonalarmierung 651/00

მინა ბოჭკოვანი საარმირო ბადის ნაჭრები, ფანჯრების და კარების კუთხეების დიაგონალური არმირებისთვის.

ზომა

33х50 სმ • უჯრედის ზომა: 4х4 მმ.