გამოტოვე ნავიგაცია

Fassade A1 CONCEPT

ფერთა ჰარმონია ფასადისთვის

"Fassade A1 CONCEPT" - ის დიზაინის მარაო წარმოგვიდგენს შესაძლებლობების ფართო სპექტრს,  აწვდის ახალ იდეებსა და ფერის არჩევის გადაწყვეტილებას ამარტივებს.  დამპროექტებლებისთვის, ხელოსნებისთვის და შენობა-ნაგებობების მფლობელთათვის დიზაინის კუთხით იდეალური ინსტრუმენტია.

ახალი "Fassade A1 CONCEPT"-დიზაინის მარაო უზრუნველყოფს ფასადის მყარი ფერების დიზაინს - და შეიცავს 63 ფერის პრაქტიკულ კონცეფციებს შეხამებასთან და შუქმედეგობასთან დაკავშირებით. კოლექცია იყოფა სამ ჰარმონიზებულ ჯგუფად, თითოეული წარმოდგენილია შემდეგი სტილით:

  • კლასიკური ელეგანტური
  • ბუნებრივი უბრალო
  • თანამედროვე პრაქტიკული

მარაოს სამი ჯგუფიდან თითოეული გვიჩვენებს 21 ფერის ჰარმონიას, ხოლო 21-დან თითოეული შეიცავს ხუთ ფერს და მიეკუთვნება სხვადასხვა საფასადე კომპონენტებს.

საიმედო არჩევანი, საიმედო ხარისხი

ზემოთხსენებული ფერების ჩათვლით, ყველა ფერი წარმოიქმნება Fassade A1 ფერების მარაოდან.  ეს ფერები გვთავაზობენ უმაღლეს მდგრადობას ფერის სტაბილურობის თვალსაზრისით და არაჩვეულებრივად მიესადაგებიან ფასადების ფერების დიზაინს.