გამოტოვე ნავიგაცია

CaparolColor

სამშენებლო დანიშნულების ფერები

სამშენებლო დანიშნულების CaparolColor - ის ფერები ფასადებისა და ინტერიერისთვის ოფიციალურად აპრობირებული კოლექციაა, რომელიც 182 ფერსა და ტონირებად საღებავებს მოიცავს. CaparolColor დაჯგუფებულია 26 ფერის ჯგუფებად, თითოეული შედგება ერთი მთლიანი ფერისგან და შეიცავს ფერთა ტონების ექვს დონეს. კოლექციაში შედის ფერადი, რუხ-ტონები და შენიღბული ფერების ჯგუფები. აგრეთვე AVA AmphiColor-ის 14 კოლირებადი ფერები და ფერთა ტონები. CaparolColor-ის 182 ფერის ორიგინალი ნიმუშები 15.5 x 21 ფორმატში.