ასოციაციები და ორგანიზაციები

კარაროლი შემდეგი ასოციაციებისა და ორგანიზაციების წევრია:


საღებავების, დიზაინისა და შენობების დაცვის ფედერალური ასოციაცია

მოპირკეთებისა და ფასადების მზა პროდუქციის მარაგების ასოციაცია

"Wholesalers for Home & Paint" ფედერალური ასოციაცია

გერმანული ლაქების მრეწველობის ასოციაცია

ძველი შენობების განახლების ფედერალური სამუშაო ჯგუფი

კოროოზიისგან დაცვის ფედერალური ასოციაცია

გერმანული სამშენებლო ქიმიკატები

გერმანული დიზაინერული კლუბი

მოპირკეთება დეკორაციის პროფესიონალური ჯგუფი

თერმოსაიზოლაციო სისტემების ასოციაცია

ხე-ტყის დამცავი პროდუქტის ხარისხის კონტროლის გაერთიანება

ფასადების თერმოსაიზოლაციო მასალების ხარისხის კონტროლის გაერთიანება

ენერგოდაზოგვის ჰესენური კამპანია

German Design Council

სამხრეთ ჰესენის მეწარმეთა ასოციაცია