გამოტოვე ნავიგაცია

Fassade A1

ფასადის 500 პრემიუმ ფერი

ახალი ფერების მარაო, Fassade A1 (3D-System plus-ის კოლექციიდან) შეიცავს ფასადებსა და არქიტექტურაზე ორიენტირებულ  ნანო-კვარცულ მატრიცული ტექნოლოგიით დამზადებულ 500 ფერს კაპაროლის პრემიუმ ხარისხის საფასადე საღებავებისთვის.

 

  •     ThermoSan NQG
  •     Sylitol-NQG

ნანო-კვარცული ტექნოლოგიით დამზადებული ფერები აკმაყოფილებენ BFS (საღებავებისა და საკუთრების დაცვის ფედერალური კომისია) N1კლასს - და ამასთანავე, ფერის გამძლეობითა და შუქმედეგობით გამოირჩევიან.

ფერთა მარაოს მონოქრომული შუალედური ფურცლები ამარტივებენ სასურველი ფერის მოძიებას.

ზემოთხსენებული ფერები და ზოგადად ყველა ფერი, Fassade A1 ფერთა მარაოდან იქმნება. ეს ფერები მდგრადობის თვალსაზრისით მაღალი საიმედოობით გამოირჩევიან და ფასადების ფერების დიზანისთვის მათი გამოყენება ბრწყინვალე გადაწყვეტილებაა.