გამოტოვე ნავიგაცია

WEISS / თეთრი

3D System plus თეთრი ტონები

"White" წარმოადგენს განახლებული 3D System PLUS-ის ყველაზე ხშირად მოთხოვნად და გამოყენებად ჩრდილებს. ფერის არჩევანი "White“-ის ჩრდილების განსაკუთრებულ სპეციფიკურ აღწერას ამარტივებს. მარაოსებრ კატალოგში, თეთრი ტონალობის უფრო მარტივი შერჩევისთვის, 25 თეთრი ტონალობა დაყოფილია ხუთ ოჯახად: "Neutral"- ნეიტრალური, "Warm" თბილი, "Rosé"ვარდისფერი, "Creme" რძისფერი, და "Fresh" ახალი.   ფერები წარმოდგენილია ერთ მთლიან ფირფიტაზე. ფერების ყუთთან ერთად, დამატებით ხელმისაწვდომია  25 თეთრი ტონალობის ნაკრები CD ფორმატში.