გამოტოვე ნავიგაცია

FloorColor plus

ფერების კოლექცია მიმზიდველი იატაკებისთვის.

FloorColor plus შდგება ფერების კოლექციის ჯგუფისგან, განსაკუთრებულად შეხამებული ფერების ჰარმონიითა და იატაკების ფერთა დიზაინით -კერძო თუ საწარმოო სექტორისთვის, ინტენსიური, შეზღუდული, დეკორატიული თუ ფუნქციური დანიშნულებისთვის. ფერთა მარაო წარმოგვიდგენს მაღალი ხარისხის ფართო ასორტიმენტსა  და  მიმზიდველი ზედაპირების ვიზუალურ ეფექტს.

FloorColor plu შეიცავს:

  •        სტანდარტული და კლასიკური ფერები ფუნქციონალური იატაკებისთვის;
  •        Aletsch-ის თეთრი ფერის სერია ფერის შვიდი ტონით;
  •        ფერების ოჯახები ფერის ექვსი ჰარმონიით, ColorChip ფერთა სქემებთან ერთად, რომლებიც შერჩეული ფერებისთვისაა განკუთვნილი (ColorChip გთავაზობთ დამატებით დიზაინერულ შესაძლებლობებს, ქარსის ოქროსა და ვერცხლის ნაწილაკებს).

მარაო დამატებით გთავაზობთ იატაკის დეკორატიული დაფარების 3 სისტემას:

  •        Disboxid ArteFloor
  •        Disboxid MultiColor
  •        Disboxid StoneColor

ეს ფერების გარკვევითაა განლაგებული სამ თემაში:

  •        კლასიკური
  •        ბუნებრივი
  •        ტრენდი