გამოტოვე ნავიგაცია

Disbocret 535 BetonLasur

ბეტონის მოსასარკლი/საპრიალებელი

ბეტონის აღსადგენი და გასაფორმებელი ფერის ბარათები. Disbocret 535 წარმოადგენს ბეტონის მოსაპირკეთებელს გამხსნელის გარეშე, ექსტერიერის გასასუფთავებლად და ტექსტურირებული ბეტონისთვის, რომელიც ასევე გამოიყენება როგორც გამჭირვალე დამცავი საფარი. ფერის მარაო შედგება ბეტონის აღსადგენი და ბეტონის მოსაპირკეთებელი 126 დაფარვის ეფექტის მქონე ფერისგან. კოლექცია შეესაბამება Disbocret 535 ბეტონის მოსასარკლ და Disbocret 515 მოსაპირკეთებელი სააღებავების ნარევს. იგი დაყოფილია ფერის სამ დიაპაზონად:

  •       ნაცრისფერის დიაპაზონი
  •       ფერთა გამა, ინტენსიური
  •       ფერთა გამა, სუსტი

მარაო შეიცავს ბეტონისთვის დამახასიათებლ ელფერებს/ჩრდილებს ქვედა ფენის ოპტიმალური განსაზღვრისთვის, ვიზუალური მხარის მაგალითებს, როგორც უშუალოდ მოსარკვლის, ასევე ფერის ინტენსიფიკაციის კუთხით.