პროდუქტები

Amphibolin

ფასადის დისპერსიული საღებავი

Amphisilan NQG

ფასადის საღებავი სილიკონის ფისის ბაზაზე

Amphisilan Plus

ფასადის საღებავი სილიკონის ფისის ბაზაზე

Muresko

სილიკატური P2 /P3 ცემენტის ჯგუფის  ბათქაშების საღებავი

Sylitol-Finish 130

სილიკატური P2 /P3 ცემენტის ჯგუფის  ბათქაშების საღებავი

Sylitol® Minera

კვარცის საგრუნტი მასალა და საბოლოო საფარი სილიკატურ ბაზაზე

AcrylFassadenfarbe

ფასადის დისპერსიული საღებავი