პროდუქტები

Capatect-ZF-Spachtel 699

გამოსაყენებლად მზა, ბოჭკოვანი სტრუქტურის მქონე, მსუბუქი ფითხი ზედაპირებზე  არმირებული ფენების შესაქმნელად.


დანიშნულება

გასამყარებელი, სარემონტო ფითხი Capatect-WDV-ის  B - ტიპის  თბოსაიზოლაციო  კომპოზიტური  სისტემებისთვის. ძლიერ შემწოვ ზედაპირებზე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც წებო.

თვისებები

ხანძარსაშიშროება: ძნელად  აალებადი – В1,

 •       კარგიადჰეზიურობა,
 •       გარემოპირობებისზემოქმედებისადმიმედეგი, ჰიდროფობული, (ჰიდრომაიზოლირებელი) DIN 18 550 სტანდარტისშესაბამისად,
 •       მაღალიორთქლდიფუზიურობისუნარი,
 •       იხსნებაწყალში,
 •       სუსტიზედაპირულიდაძაბულობის,
 •       გამოსაყენებლადმზა,
 •       მარტივადდასატანი,
 •       მაღალიშეწოვადობისმქონეზედაპირებზეშესაძლებელიაგამოყენებულიქნას, როგორცწებო.

შეფუთვა

პატარა შეფუთვა - 20 კგ,

დიდი შეფუთვა - 800 კგ.

ფერი

ბუნებრივი თეთრი.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას, მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს.

ტექნიკური პარამეტრები

 • სიმკვრივე - დაახლ. 1.2კგ/დმ3
 • დიფუზიურობის კოეფიციენტი sdH2O: (sd-ფაქტორი): დაახლოებით 1.0 м DIN EN 7783_ის თანახმად (მაღალი) V1
 • წყლისშეღწევადობა (w-ფაქტორი): ≤ 0.14 kg/(m2· h0,5) DIN EN 1062_ის თანახმად კლასი W2 (საშუალო)
 • კონსისტენცია: პასტისებური.