პროდუქტები

Amphibolin

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / აბრეშუმი/მქრქალი

PremiumClean

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / მქრქალი

 

PremiumColor

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / მქრქალი

Indeko-plus

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / მქრქალი

Capasilan

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / მქრქალი

CapaDIN

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 3 / მქრქალი

Caparol Samtex 3

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 2 / ღრმად მქრქალი 

Caparol Samtex 7

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 2 / აბრეშუმი/მქრქალი

Samtex 20 E.L.F.

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა:
კლასი 1 / აბრეშუმი/პრიალა

Malerit-W

მადეზინფიცირებელი, ობისა და სოკოვანი დაბინძურების მქონე ზედაპირებისთვის. ღრმად მქრქალი