პროდუქტები

Indeko-plus

ხარისხის ახალი კლასი, განსაკუთრებულად პროდუქტიული და ეკონომიური. მინიმალური ემისიით  და  გამხსნელის გარეშე.


დანიშნულება

უმაღლესი ხარისხის კედლის და ჭერის საღებავი,ყველანაირი ინტერიერის ზედაპირებისათვის. Indeko-plus-ს გააჩნია გაორმაგებული ფარვის უნარი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში საკმარისია ერთი ფენა ხარისხიანი ზედაპირის დასაფარად. შრება ძალიან სწრაფად, ამიტომ საუკეთესო არჩევანია ისეთი ობიექტებისათვის, რომელთა რემონტი და ექსპლუატაციაში შესვლა უნდა მოხდეს მოკლე ვადებში.საღებავს არ ახასიათებს ემისია, არ შეიცავს გამხსნელებს, ამიტომ არც დატანის და არც შრობის პროცესში არ გამოყოფს ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებებს.

გამოყენების სფერო

Indeko-plus-ს არ გააჩნია დამახასიათებელი  სუნი, ამიტომ  მისი გამოყენება წარმატებით შეიძლება შემდეგ ობიექტებზე: საავადმყოფოები, მოხუცთა თავშესაფარები, სავაჭრო ცენტრები, სასტუმროები, პანსიონები, კაფეები, ოფისები, ადმინისტრაციული დაწესებულებები, სამედიცინო დაწესებულებები, სკოლები, საბავშო ბაღები და კერძო საცხოვრებელი ფართები.

თვისებები

 •   წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურადუსაფრთხო, პრაქტიკულადუსუნო,
 •   არშეიცავსცარცავადდადამქრქალავაქტიურნივთიერებებს,
 •   ადვილადნაწილდებაზედაპირზე,  რეცხვა - დაწმენდამედეგი,
 •   გაორმაგებულიდაფარვისუნარი,
 •   სითეთრისმაღალიხარისხი,
 •   მარტივადშემავსებელი, არყვითლდება,  ოპტიმალურიდამუშავებისთვის,
 •   ორთქლგამტარი, sd-< 0,1 .

საღებავის ბაზა

ხელოვნური ნივთიერებების დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით

შეფუთვის ზომები

 • სტანდარტულიშეფუთვა: 2,5 , 5 , 10 , 12,5 ,
 •  ColorExpress: 1,25 , 2,5 , 5 , 7,5 , 12,5 .

ფერი

თეთრი.

Indeko-plus -ისშეფერადებაშესაძლებელია CaparolColor-ისხელისკოლორანტებით, ან AmphiColor® Voll- und Abtönfarben-ით. თუერთზემეტიშეფუთვაარისშეფერადებულიხელისკოლორანტით, მაშინსავალდებულოაყველაშეფუთვისერთმანეთშიგულდასმითშერევა, რათათავიდანიქნასაცილებულისხვაობა  ფერებში  (აჭრელება) ზედაპირზე.   Indeko-plus-ისშეფერადებაშესაძლებელიაასევემანქანურად ColorExpress-სისტემის  ყველაპოპულარულიფერით.გამოყენებამდერეკომენდირებულიასაღებავისსასინჯიდატანა, რათაგამოირიცხოსაცდენასასურველტონთან.ერთიზედაპირისშეღებვისასგამოიყენეთიდენტურიწარმოებისსერიისმქონეპროდუქტი. ინტენსიურიფერებისგამოყენებისას (მაგალითად: წითელი, სტაფილოსფერი, ყვითელი), სასურველიაზედაპირიჯერდაიგრუნტოსსაბოლოოფერთანმიახლოებულიპასტელურიტონითთეთრბაზაზე. შესაძლებელიასაჭიროგახდესგანმეორებითიშეღებვა.

სიპრიალის ხარისხი

განსაკუთრებულად მქრქალი - DIN EN 13300-ის მიხედვით.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ პირობებში, მოარიდეთ ყინვას.

ტექნიკური პარამეტრები

 •  სველი მოხეხვის კლასი - 2, მორეცხვისადმი მედეგი DIN 13 300-ის მიხედვით,
 •  კონტრასტი: დაფარვის კლასი - 1, მაჩვენებელი: 8 მ²/ლ და  125 მლ/მ2,
 •   ნაწილაკების მაქსიმალური ზომა: 100 მიკრონი (< 100 μm),
 •  სიმჭიდროვე: დაახლოებით 1.4 გ /სმ 3,
 •  ორთქლგამტარიანობა -  (sd): < 0,1 м.