პროდუქტები

Amphibolin

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. აბრეშუმი/მქრქალი

Indeko-plus

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. მქრქალი

Capasilan

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. მქრქალი

Samtex 20

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. აბრეშუმი/პრიალა

Caparol Samtex 7

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 2. აბრეშუმი/მქრქალი

Caparol Samtex 3

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 2. ღრმად მქრქალი 

CapaDIN

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 3. მქრქალი

Malerit-W

მადეზინფიცირებელი, ობისა და სოკოვანი დაბინძურების მქონე ზედაპირებისთვის. ღრმად მქრქალი