შთამბეჭდავი - CapaSilan.

სრულყოფილი

საუკეთესო თვისებების მქონე მინერალურ-მქრქალი საღებავი  ინტერიერისათვის. მინიმალური ემისიით. არ შეიცავს გამხსნელებს. CapaSilan წარმოადგენს ინტერიერის საღებავების სრულიად ახალ თაობას, რომელიც საშუალებას იძლევა  სრულად და თანაბრად დაიფაროს ზედაპირი, არასაკმარისი განათების პირობებშიც კი, ისე, რომ გადაბმის ადგილები საერთოდ არ იყოს შესამჩნევი.გამოიყენება დადგენილი სანიტარული ნორმების დაცვისას.შესაძლებელია აგრეთვე გამოყენბულ იქნეს, როგორც სარემონტო საღებავი აკუსტიკური სისტემების და ბათქაშების დასაფარად.

  • კედლებისა და ჭერის ზედაპირებისთვის (ძლიერი გვერდითი განათებით);
  • მოქმედების ხანგრძლივი დრო, დაიტანება გაპრიალების გარეშე ფართო უბნებზეც.
  • ამცირებს ემისიას;
  • გამხსნელის გარეშე;
  • ოპტიმალურია წერტილოვანი შეკეთებისთვის;
  • არ შეიცავს ნესტის მასტიმულირებელ ნივთიერებებს;
  • მაღალი ორთქლდიფუზიურობა;