გამოტოვე ნავიგაცია

თბილი. ლამაზი. ძლიერი

კაპაროლის თერმოიზოლაცია

ფასადის ოპტიმალური თერმოიზოლაცია,არა მხოლოდ ამცირებს გათბობის ხარჯებს და ახანგრძლივებს შენობის მდგრადობას, იგი აგრეთვე ზრუნავს მაცხოვრებლის კომფორტზე და აძლიერებს უსაფრთხოების შეგრძნებას სამსახურსა თუ სახლში, ქმნის მათვის ნაცნობ გარემოს და აძლევს მათ დაცულობის შეგრძნებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ: ფასადის დათბუნების სისტემები არა მხოლოდ უნდა იცავდეს და უნარჩუნებდეს შენობას თავის ღირებულებას , არამედ უნდა პასუხობდეს მაღალი ხარისხის დიზაინის სტანდარტებსაც!

ჩვენ შევძელით უახლესი ინოვაციების საშუალებით ,  ჩვენი მასალების თერმოიზოლაციური თვისებების, ტრადიციული პოლისტიროლის ფირფიტებთან შედარებით, დიდწილად გაუმჯობესება.აგრეთვე შევძელით გაგვეზარდა ფასადის მდგრადობა დაბინძურების წინააღმდეგ და ამით ფასადის გამძლეობა სრულიად ახალ  ხარისხიან დონეზე გავიყვანეთ.

გაიცანით კაპაროლის 3 თერმოსაიზოლაციო სისტემა - "Capatect"

Capatect CARBON

• მრავალჯერ დაპატენტებული სისტემა Carbon
• დარტყმისადმი მაქსიმალური მედეგობა
• ფერთა მაქსიმალური არჩევანი - შავი ფერის ჩათვლით
• ფერის საუკეთესო მდგრადობა
• სამუშაოდ უკვე მზა (ორგანული) კომპონენტები
• ხანგრძლივად სუფთა ფასადი

Capatect LONGLIFE

• დარტყმისადმი მაღალი მედეგობა
• მაღალი ორთქლგამტარიანობა
• ხანგრძლივად ლამაზი და სუფთა ფასადი
• ფერთა სპექტრი სინათლის შთანთქვის ინდექსით HBW 20
• სამუშაოდ უკვე მზა არმირების მასალა (ორგანული)

Capatect CLASSIC

• ფასადის დათბუნების პიონერი კომპანიისგან
• სოლიდური გერმანული ხარისხი
• განსაკუთრებით ეკონომიური გადაწყვეტილება
• მინერალური ბათქაში (მოსარევი)

ამ უმაღლესი ხარისხის სისტემების გამორჩეული თვისება გახლავთ ის რომ მათთან მუშაობა ადვილია და ეს ამარტივებს პროდუქტის არჩევანს და ზრდის სისტემის უსაფრთხოებას მონტაჟის ადგილას. ჩვენიფასადის დათბუნების თანამედროვე სისტემემებით, ჩვენ გთავაზობთ  ტექნოლოგიებს, რომლებიც შეესაბამება მზარდ მოთხოვნებს , იმასზედ რომ შენობები  მინიმალური რესურსებით შენდებოდეს , უძლებდეს დროის გამოცდებს და გარემოსთვის უსაფრთხო იყოს.