გამოტოვე ნავიგაცია

CapaSilber

ვერცხლისებრი ჯადოსნური წუთები

CapaSilber ეფექტური საფარი,  ტონირებულ EffektGrund საგრუნტავთან ერთად, განსაკუთრებით ოდნავ ტექტურირებულ ზედაპირზე, უზრუნველყოფს უმაღლესი კლასის ნატიფი ლითონის ბზინვარებას. იგი გადმოსცემს ბუნებრივი ვერცხლის განუმეორებელ წმინდა ელფერს.

CapaSilber

  • სრული ფართობის გამოყენება ETICS (ფასადის თბოსაიზოლაციო სისტემა);
  • ატმოსფეროს მოვლენებისადმი მედეგი;
  • ულტრაიისფერი გამოსხივებისადმი (UV) მედეგი;
  • ტონირებული-მზა გამოყენებისთვის;
  • განსაკუთრებული სუფთა ვერცხლის ეფექტი.

პროდუქტის გვერდი

EffectGrund

  • სრული ფართობის გამოყენება ETICS (ფასადის თბოსაიზოლაციო სისტემა);
  • წყალდისპერსიული;
  • მაღალი შეჭიდების უნარი.

პროდუქტის გვერდი