გამოტოვე ნავიგაცია

CapaGold

ოქროსებრ მბზინავი ჯადოსნური წუთები.

CapaGold ეფექტური ნაფარი, ტონირებულ EffektGrund საგრუნტავთან ერთად, განსაკუთრებით ოდნავ ტექსტურირებულ ზედაპირზე, უზრუნველყოფს უმაღლესი კლასის ნატიფი ლითონის ბზინვარებას. იგი გადმოსცემს ბუნებრივი ოქროს  განუმეორებელ წმინდა ელფერს.

CapaGold

  • სრული ფართობის გამოყენება ETICS (გარე თბოსაიზოლაციო სისტემა);
  • ატმოსფეროს მოვლენებისადმი მედეგი;
  • ულტრაიისფერი გამოსხივებისადმი (UV) მედეგი;
  • ტონირებული-მზა გამოყენებისთვის;
  • განსაკუთრებული სუფთა ოქროს ეფექტი.

პროდუქტის გვერდი

EffektGrund

  • სრული ფართობის გამოყენება ETICS (გარე თბოსაიზოლაციო სისტემა);
  • წყალდისპერსიული;
  • მაღალი შეჭიდების უნარი.

პროდუქტის გვერდი