პროდუქტები

ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე
გარე და შიდა სამუშაოებისათვის

სილოქსანით გაძლიერებული დისპერსიული სრუქტურულული ბათქაში

გარე სამუშაოებისთვის

მზა საგოზავი მასა  სინთეტური მასალების საფუძველზე

გარე სამუშაოებისთვის

მსუბუქი ფითხი ზედაპირებზე  არმირებული ფენების შესაქმნელად

გარე სამუშაოებისთვის

მზა საგოზავი  მასა  სინთეტური მასალების საფუძველზე

გარე სამუშაოებისთვის

მშრალი ნარევი საიზოლაციო ფილების მისაწებებლად  და არმირებისათვის

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის