სილიკატური P2 /P3 ცემენტის ჯგუფის  ბათქაშების საღებავი

ფასადის საღებავი სილიკონის ფისის ბაზაზე

სილიკატური P2 /P3 ცემენტის ჯგუფის  ბათქაშების საღებავი