სათაო ოფისი

ალ.ქართველიშვილის ქ. #8

0198 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 790 803 337

ელ.ფოსტა: office@caparol.ge


მაღაზია

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #10

0160 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 0322 372 760

ელ.ფოსტა: shop10@caparol.ge


პროფი ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას . #70

0186 თბილისისაქართველო

ტელეფონი : +995 595 066 743

ელ.ფოსტა: proficentre@caparol.ge


დილერებთან ურთიერთობის მენეჯერი

გიგა ნემსიწვერიძე

ტელეფონი: +995 595 304 868

ელ.ფოსტა: giga@caparol.ge