ინოვაცია როგორც მისწრაფება

ხელშემწყობი იდეები, წინასწარი დაგეგმვა, ხარისხის სტანდარტების აწევა.

კომპანიის მფლობელთათვის - ქიმიკოსები თაობიდან თაობამდე - კვლევის, განვითარებისა და ტექნოლოგიით სარგებლობის სფეროები ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ.

ხელშემწყობი იდეები, წინასწარი დაგეგმვა:
როგორც ხარსისხისა და ინოვაციების ლიდერები, ჩვენ ბევრ სფეროში ნოვატორულ საქმიანობას ვეწევით - ხშირად ვზრდით ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის სტანდარტებს.
მაგალითად, ინტერიერის საღებავები გამხსნელის გარეშე და მათი მავნებლობის მინიმუმამდე დაყვანის თვალსაზრისით (Indeko-plus E.L.F.-თან ერთად) ჩვენ,  მსოფლიოში პირველ მიმწოდებელ კომპანიას წარმოვადგენდით.ასევე, ნოვატორები ვიყავით ნანო-კვარცული მატრიცული ტექნოლოგიის გაცნობის კუთხით, რომელმაც ფასადების საღებავების რევოლუციური გაუმჯობესება განაპირობა.
Caparol Sensitiv-თან ერთად, ჩვენ ბაზარზე გავიტანეთ დისპრესიული საღებავი კონსერვანტების გარეშე - განსაკუთრებულად შესაფერისი ალერგიისკენ მიდრეკილი პირებისთვის.“Edition Carbon“ ზრდის ენერგოდამზოგველი თბოსაიზოლაციო კომპოზიტური სისტემის მდგრადობას (ETICS), „Carbon DarkSide“ თბოიზოლირებულ ფასადებზე პირველივე გამოყენებისას ძალიან მუქ, ინტენსიურ ფერებსაც კი აფერმკრთალებს. ჩვენი მზადყოფნა ინოვაციების მიმართ ასევე გამოიხატება მომსახურების სფეროშიც: როგორც ხსენებული სფეროს ერთერთი პირველი წარმომადგენლები, ჩვენს საბაზრო პარტნიორებს გერმანიაში სპეციალურ წინადადებები შევთავაზეთ..
ტექნოლოგიისა და პროდუქციის სხვა მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ ინსტრუქციაში, ინოვაციების პუნქტში.

ინოვაცია