სუფთა. PremiumClean.

არამგრძნობიარე

განსაკუთრებულად კედლებისა და ჭერებისთვის, რომლებიც ხშირ წმენდას ექვემდებარებიან, დატვირთული ინტერიერის ზედაპირების დაბინძურების მიმართ არამგრძნობიარე. იდეალურია სივრცეებისთვის, რომლებიც მზრდადი მექანიკური დატვირთვით გამოირჩევიან და გამუდმებულ წმენდას მოითხოვენ. მქრქალი ზედაპირის მიუხედავად, შეუძლია საყოფაცხოვრებო დაბინძურებების მარტივად მოშორება.

PremiumClean მდგრადია წყლის სადეზინფექციო ნივთიერებების მიმართ და განსაკუთრებით მიესადაგება ისეთ სივრცეებს, რომლებიც ჰიგიენის მაღალ სტანდარტებს მოითხოვენ. საავადმყოფოები, ხანდაზმულთა თავშესაფრები, სამედიცინო დაწესებულებები, მაღაზიები, რესტორნები,ოფისები,სკოლები,სკოლამდელი დაწესებულებები, მუნიციპალური ოფისები და კერძო საცხოვრებელი სექტორები წარმოადგენენ  დაბინძურებისკენ მიმართულ უბნებზე ორიენტირებულო- PremiumClean-ის პოტენციურ მომხმარებლებს.

მაღალი წმენდის უნარი

  • სისუფთავის ადვილად შენარჩუნება;
  • დაბინძურებისადმი მედეგი;
  • წყალდისპერსიული;
  • არ აბინძურებს გარემოს;
  • სუნის დაბალი სიმძაფრე;
  • წყლის სადეზინფექციო ნივთიერებებისა და ქიმიური ხსნარების მოქმედების მიმართ მდგრადი;
  • არ შეიცავს ორთქლის/ნესტის მასტიმულირებელ ნივთიერებებს;
  • დიფუზიის უნარი.

პროდუქტის გვერდი