განუმეორებელი დიზაინის მრავალფეროვნება!

PrimaKlima! იატაკის დანაფარები.

ნაკლები ემისიის მქონე იატაკები ნებისმიერი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

Caparol ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევდა პროდუქციის უსაფრთხოებას ჯანმრთელობისა და გარემოსთვისთვის. სწორედ ასეთი ხარისხის იატაკის დანაფარებს წარმოგიდგენთ PrimaKlima! ნაკლები ემისიის მქონე და დაბინძურებაზე ტესტირებული, შემოწმებული და მართული ტექნიკური კონტროლის საბჭოს მიერ, AgBB მკაცრი კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

PrimaKlima! - იატაკის დანაფარების მუდმივად მაღალხარისხიანი ასორტიმენტი, რომელიც სხვდასხვაგვარად გამოყენების გზით მოიხმარება და განსაკუთრებით იდეალურია ისეთი ადგილებისთვის, როგორებიცაა:

 •          გასართობი ცენტრები
 •          საავადმყოფოები
 •          სკოლები
 •          სკოლამდელი დაწესებულებები და საბავშვო ბაღები

უნივერსალური

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

 უნივერსალური დანაფარები შიდა და გარე სამუშაოებისთვის. ნაკლები ემისია. გამძლე და მყარი

 ავტოფარეხები

Disbopox 442 GaragenSiegel

საუკეთესო არჩევანი ავტოფარეხებისთვის, საწყობებისთვის და სარდაფებისთვის.კედელი/იატაკი

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

წყლის ეპოქსიდური დანაფარები, დაბალი და საშუალო სამრეწველო დატვირთვის მქონე კედლების და იატაკებისთვის.

 

 

საგრუნტავი

Disboxid 420 E.MI Primer

გამჭირვალე გრუნტი მინერალური ზედაპირებისთვის. განსაკუთრებით ტენიანობის მიმართ მგრძნობიარე ზედაპირებისთბვის. იცავს დაბინძურებისგან. 

 

 

ინდუსტრიული

Disboxid 421 E.MI Coat

ნებისმიერი იტაკის ზედაპირისთვის. მავნე ნივთიერებებისგან თავისუფალი. არ შეიცავს ბენზილის სპირტს და ალკილფენოლს. საუკეთესო არჩევანი წარმოების ობიექტებისთვის.

რომელიც არ სრიალებს

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

პიგმენტირებული, სილიკონის კარბიდით შევსებული საფარი. ამცირებს ზედაპირზე მოცურების რისკს.

შემოწმება გავლილი მასალები, ზედაპირების მრავალფეროვანი არჩევანი

2008 წელს, Caparol იყო პირველი კომპანია, რომელმაც თავის პროდუქციის ასორტიმენტში იატაკის დაბალემისიური დანაფარები შეიტანა მაშინ, ვიდრე ამ საკითხთან შესაბამისი AgBB მიერ ლეგალური ტესტირების კრიტერიუმი ძალაში შევიდოდა. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ Caparol ამ სფეროში ნოვატორია. გარდა იმისა, რომ, PrimaKlima!-ს პროდუქცია უვნებელი თვისებებით გამოირჩევა,- ამავდროულად შთამბეჭდავია მიმზიდველი, განსაკუთრებული დიზაინის კუთხითაც. PrimaKlima!-ს ბროშურა მისი ყველა პროდუქტის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მოგაწოდებთ.

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

გამჭირვალე, გაყვითლებისკენ ნაკლებად მიდრეკილი საჰერმეტიზაციო ნარევი(ჰერმეტიკი) დეფექტების ამომვსები, მტკიცე EP იატაკის დანაფარებისთვის და Disboxid ArteFloor და Disboxid MultiColor იატაკის დეკორატიული დანაფარების სისტემებისთვის:

 •          ამცირებს ემისიას, გაფრქვევას;
 •          ტექნიკური კონტროლის საბჭოს მიერ დაბინძურებაზე შემოწმებული;
 •          ამძაფრებს იატაკის დანაფარების ფერის სიმკვეთრეს;
 •          გამძლე და ცვეთამედეგი;
 •          სრიალის მიმართ მედეგი;
 •          ალკილფენოლის გარეშე;
 •          მედეგი- სამშენებლო ქიმიკატებისადმი;
 •          Disboxid 437 EP- Klarschicht (გამჭირვალე) პროდუქტი.